Bàn phím:
Từ điển:
 

bán nguyên âm

  • [Semi-vowel] Halbvokal