Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn cưới

  • đgt. Dự đám cưới (thường là có ăn mặn): ăn cưới chẳng tày lại mặt (tng.).