Bàn phím:
Từ điển:
 

cùng xuôi nỗi thảm

  • cùng nén nỗi thảm xuống