Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn cỗ

  • đgt. Dự một bữa ăn trọng thể nhân một dịp gì: ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau (tng).