Bàn phím:
Từ điển:
 

bán mạng

  • [At the risk of one's life] unter Lebensgefahr