Bàn phím:
Từ điển:
 

cung trang

  • mặc theo lối phi tần trong cung nhà vua