Bàn phím:
Từ điển:
 

cung tiêu

  • phòng có dát hạt hồ tiêu cho ấm