Bàn phím:
Từ điển:
 

cung thiềm

  • chỉ mặt trăng