Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn chơi

  • đg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).