Bàn phím:
Từ điển:
 

cung Quảng

  • cung Quảng Hàn, tức cung trăng