Bàn phím:
Từ điển:
 

cung nữ

  • dt. Người con gái hầu hạ ở cung vua, phủ chúa: Cho đòi cung nữ các nàng chạy ra (Hoàng Trừu).