Bàn phím:
Từ điển:
 

á khôi

  • ngang hàng với người đậu cao, tức Hoàng giáp