Bàn phím:
Từ điển:
 

bán dạo

  • [hawk] Falke, Habicht