Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn bận

  • đgt. ăn mặc: ăn bận gọn gàng.