Bàn phím:
Từ điển:
 

der Teilbereich

  • {partition} sự chia ra, ngăn phần, liếp ngăn, bức vách ngăn, sự chia cắt đất nước, sự chia tài sản