Bàn phím:
Từ điển:
 

teilbar

  • {divisible} có thể chia được, có thể chia hết, chia hết cho
  • {separable} có thể tách ra, có thể phân ra