Bàn phím:
Từ điển:
 

die Teigwaren

  • {pasta products}