Bàn phím:
Từ điển:
 

der Teewärmer

  • {teacosy}