Bàn phím:
Từ điển:
 

teeren und federn

  • {to lynch} hành hình kiểu linsơ