Bàn phím:
Từ điển:
 

der Teer

  • {pitch} hắc ín, sự ném, sự liệng, sự tung, sự hất, sự lao xuống, cách ném bóng, sự lao lên lao xuống, sự chồm lên chồm xuống, độ cao bay vọt lên, độ cao, mức độ, độ dốc, độ dốc của mái nhà
  • số hàng bày bán ở chợ, chỗ ngồi thường lệ, bước, bước răng
  • {tar} thuỷ thủ jakc tar), nhựa đường
  • {tarmac} của tar_macadam