Bàn phím:
Từ điển:
 

der Teekuchen

  • {crumpet} bánh xốp, cái đầu
  • {muffin} bánh nướng xốp