Bàn phím:
Từ điển:
 

die Teebüchse

  • {teacaddy}