Bàn phím:
Từ điển:
 

das Teebrett

  • {tray} khay, mâm, ngăn hòm