Bàn phím:
Từ điển:
 

technologisch

  • {technological} kỹ thuật, có tính chất kỹ thuật, công nghệ học