Bàn phím:
Từ điển:
 

technokratisch

  • {technocratic}