Bàn phím:
Từ điển:
 

technisch

  • {engineering}
  • {technical} kỹ thuật, chuyên môn
  • {technological} có tính chất kỹ thuật, công nghệ học