Bàn phím:
Từ điển:
 

die Kommunikationsanlage zwischen Regie und Team

  • {intercom} hệ thống liên lạc giữa hai bộ phận, hệ thống liên lạc giữa người lái và người thả bom