Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taxwert

  • {estimated value}