Bàn phím:
Từ điển:
 

die Taxonomie

  • {taxonomy} phép phân loại, nguyên tắc phân loại