Bàn phím:
Từ điển:
 

tausendster

  • {thousandth} thứ một nghìn