Bàn phím:
Từ điển:
 

tausendjährig

  • {thousand years old}