Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tausendfüßler (Zoologie)

  • {millepede} động vật nhiều chân
  • {myriapod}