Bàn phím:
Từ điển:
 

tausend

  • {thousand} nghìn