Bàn phím:
Từ điển:
 

taumelnd

  • {staggering} làm lảo đảo, làm loạng choạng, làm choáng người