Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taufname

  • {Christian name; given name}