Bàn phím:
Từ điển:
 

taufeucht

  • {moist with dew}