Bàn phím:
Từ điển:
 

das Taufbecken

  • {font} bình đựng nước rửa tội, bình đựng nước thánh, bình dầu, bầu dầu, suối nước, nguồn sông, nguồn gốc, căn nguyên