Bàn phím:
Từ điển:
 

mit einem Tauende verprügeln

  • {to colt} đánh bằng roi thừng, trừng phạt bằng roi thừng
  • {to rope's-end}