Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tauen

  • {thaw} sự tan, trạng thái tan băng, trạng thái tan giá, sự mạnh dạn lên, sự hết dè dặt lạnh lùng