Bàn phím:
Từ điển:
 

die Taucherglocke

  • {diving bell}