Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tauchergerät

  • {aqualung}