Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taubenschlag

  • {loft} gác xép, giảng đàn, chuồng bồ câu, đành bồ câu, cú đánh võng lên
  • {pigeonry}