Bàn phím:
Từ điển:
 

die Hohe Tatra

  • {the High Tatras}