Bàn phím:
Từ điển:
 

tätowieren

  • {to tattoo} đánh trống tập trung buổi tối, đánh dồn, gõ dồn, xăm