Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tatort

  • {venue} nơi lập toà xử án, nơi gặp gỡ, nơi hẹn gặp