Bàn phím:
Từ điển:
 

tatkräftig

  • {active} tích cực, hoạt động, nhanh nhẹn, linh lợi, thiết thực, thực sự, có hiệu lực, công hiệu, chủ động, tại ngũ, phóng xạ, hoá hoạt động
  • {energetic} mạnh mẽ, mãnh liệt, đầy nghị lực, đầy sinh lực
  • {vigorous} mạnh khoẻ, cường tráng, đầy khí lực