Bàn phím:
Từ điển:
 

tatenlos

  • {idle} ngồi rồi, không làm việc gì, không làm ăn gì cả, ăn không ngồi rồi, lười nhác, không có công ăn việc làm, thất nghiệp, để không, không chạy, vô ích, vô hiệu quả, không tác dụng
  • không đi đến đâu, không đâu, không căn cứ, vẩn vơ, vu vơ
  • {inactive} không hoạt động, thiếu hoạt động, ì