Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tatendrang

  • {zest for action}