Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tat

 • {achievement} thành tích, thành tựu, sự đạt được, sự giành được, sự hoàn thành, huy hiệu, huy chương
 • {act} hành động, việc làm, cử chỉ, hành vi, đạo luật, chứng thư, hồi, màn, tiết mục, luận án, khoá luận
 • {action} hoạt động, công việc, tác động, tác dụng, ảnh hưởng, sự chiến đấu, trận đánh, việc kiện, sự tố tụng, sự diễn biến, quá trình diễn biến, động tác, dáng điệu, bộ điệu, bộ tịch, bộ máy
 • cơ cấu, sự hoạt động của bộ máy
 • {deed} kỳ công, chiến công, thành tích lớn, văn bản
 • {doing} sự làm, số nhiều) việc làm, biến cố, đình đám, tiệc tùng, hội hè, những cái phụ thuộc, những thức cần đến
 • {feat} ngón điêu luyện, ngón tài ba
 • {offence} sự phạm tội, tội, lỗi, sự tấn công, thế tấn công, sự xúc phạm, sự làm bực mình, sự làm mất lòng, sự vi phạm luật lệ, sự vi phạm nội quy, vật chướng ngại
  • die gute Tat {benevolence}:
  • die rohe Tat {barbarity; barbarousness}:
  • in der Tat {actually; de facto; in deed; in fact; indeed; really; surely}:
  • die Tat leugnen {to plead not guilty}:
  • die strafbare Tat {delinquency}:
  • auf frischer Tat {in the act; in the very act; redhanded}:
  • nach begangener Tat {after the fact}:
  • in die Tat umsetzen {to practise; to put into practice}:
  • das Wort in die Tat umsetzen {to suit the action to the word}:
  • jemanden einer Tat überführen {to find someone guilty of an offence}:
  • einen Plan in die Tat umsetzen {to put a plan into action}:
  • auf frischer Tat ertappt werden {to be caught redhanded}:
  • auf frischer Tat erwischt werden {to be caught in the act}: