Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tastkopf

  • {probe} cái thông, cái que thăm, máy dò, cái dò, cực dò, sự thăm dò, sự điều tra